ZUŠ - Základní umělecká škola Ivo Žídka Kravaře

Výborné výsledky mladých houslistů

Ve dnech 2. a 3. dubna proběhlo v Ostravě krajské kolo soutěže ZUŠ smyčcových nástrojů. Výborných výsledků dosáhli žáci naší školy v oboru hra na housle pod vedením Mgr. Evy Marečkové:
1. místo získali Ondřej Jaroš (1. kat.) a Bohdan Slavík (2. kat.), na 2. místě se umístila Veronika Hluchníková (5. kat.) a Ivo Slavík (7. kat.).
Všem patří poděkování za reprezentaci školy a velká gratulace!