ZUŠ - Základní umělecká škola Ivo Žídka Kravaře

Základní umělecká škola Ivo Žídka

poskytuje základní umělecké vzdělání v oborech hudebním, výtvarném a tanečním.

Škola má sídlo v Kravařích – Dvořisku a její součástí jsou také pobočky v Kobeřicích, Bolaticích, Štěpánkovicích a Strahovicích.

Studium na ZUŠ je zaměřeno zejména na rozvíjení talentu žáků, podněcování jejich tvůrčích schopností, obohacení jejich pohledu na svět o estetickou rovinu. Žáky se zájmem o další studium připravujeme ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického směru, cílem však není jen zaměření na profesionální dráhu, ale také výchova nadšených amatérů, kterým bude jejich zájem o umění přinášet radost a zpestří jejich život.

V současné době se ve škole pod vedením 19 učitelů vzdělává 360 žáků. Zřizovatelem ZUŠ je město Kravaře.

Úspěšní houslisté

Gratulujeme našim mladým houslistům k výborným výsledkům na mezinárodní houslové soutěži o cenu Václava Krůčka v Novém Jičíně:
v kategoriích V. a VII. získali 3. cenu Ondřej Jaroš a Ivo Slavík,
v kategorii IV. získala Zuzana Zedníčková 1. cenu


Výsledky žáků v krajských kolech soutěží

Žáci školy se účastnili krajských kol soutěží v oborech flétna, klarinet, zpěv a bicí nástroje.
Všem děkujeme za vzornou reprezentaci naší ZUŠ a gratulujeme k výborným výsledkům:

Obor příčná flétna, uč. B Hurníková (Orlová 21. 3.)
3. místo
Adriena Jašková, Adéla Švanová
2. místo
Daniel Uwira

Obor klarinet, uč. S. Mareček (Orlová 21. 3.)
1. místo s postupem
Ondřej Jaroš

Obor zpěv, uč. L. Stareczková (Frýdek – Místek 26. – 27.3.)
2. místo
Laura Straubová, Amálie Benešová, Viktorie Jařabová, Duo (N. Radošovská, M. Vybíralová)
1. místo
Marek Skuplík
1. místo s postupem
Lukáš Hluchník, Duo (L. Hluchník, M. Skuplík)

Obor bicí nástroje, uč. P. Benek (Ostrava 10. 4.)
1. místo
Soubor (K. Benková, M. Hahn, J. Hanke, T. Híreš, H. Westová)
1. místo s postupem
Štěpán Jelen,
Soubor (Ž. Jedličková, F. Klapetek, L. Procházka, V. Sedlák, M. Tvarůžka, K. Zimmermann)


Vánoční vystoupení

Ve středu 20. 12. se uskuteční na kravařském zámku vánoční vystoupení žáků, v 16 30 vystoupení tanečního oboru a poté v 18 hod. koncert žáků hudebního oboru.


Rodinné muzicírování

Srdečně zveme do kravařského zámku na tradiční koncert Rodinné muzicírování, který se bude konat v nedělí 12. 11. ve 14 30 hod.


Domluva rozvrhu s pedagogy

Domluva rozvrhu s pedagogy na hlavní budově v Kravařích bude probíhat
v pondělí 4. září od 13 hodin.


Nábor nových žáků

Termíny zápisu nových žáků pro šk. rok 2017/2018 (hl. budova Kravaře – Dvořisko)

Hudební obor (hra na hudební nástroj):
pondělí 29. 5. – čtvrtek 1. 6., 15 30 – 17 hod.
učebna č. 1, 1. patro

Taneční obor:
středa 24. 5. a 31. 5., 14 30 – 17 hod.
baletní sál, přízemí

Výtvarný obor:
úterý 30. 5. – pátek 2. 6., 14 – 17 hod.
učebna VO, 2. patro