ZUŠ - Základní umělecká škola Ivo Žídka Kravaře

Základní umělecká škola Ivo Žídka

poskytuje základní umělecké vzdělání v oborech hudebním, výtvarném a tanečním.

Škola má sídlo v Kravařích – Dvořisku a její součástí jsou také pobočky v Kobeřicích, Bolaticích, Štěpánkovicích a Strahovicích.

Studium na ZUŠ je zaměřeno zejména na rozvíjení talentu žáků, podněcování jejich tvůrčích schopností, obohacení jejich pohledu na svět o estetickou rovinu. Žáky se zájmem o další studium připravujeme ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického směru, cílem však není jen zaměření na profesionální dráhu, ale také výchova nadšených amatérů, kterým bude jejich zájem o umění přinášet radost a zpestří jejich život.

V současné době se ve škole pod vedením 19 učitelů vzdělává 360 žáků. Zřizovatelem ZUŠ je město Kravaře.

Úspěšní mladí houslisté

16. února proběhlo v Hradci nad Moravicí okresní kolo soutěže ZUŠ smyčcových nástrojů. Výborných výsledků dosáhli žáci naší školy v oboru hra na housle pod vedením Mgr. Evy Marečkové:
2. místo získala Veronika Bittová (2. kat.)
1. místa s postupem do krajského kola získali Zuzana Zedníčková (1. kat.), Ondřej Jaroš (2. kat.) a Bohdan Slavík (4. kat.).
Všem patří poděkování za reprezentaci školy a velká gratulace!


Zveme na koncerty

Tradiční koncert Rodinné muzicírování se bude konat v neděli 27. 11. ve 14 30 hod.
a v pondělí 28. 11. v 18 hod.
Vánoční koncert žáků proběhne v neděli 18. 12. ve 14 30 hod.
Všechny akce se uskuteční v Rytířském sále kravařského zámku.


Domluva rozvrhu s pedagogy

Domluva rozvrhu s pedagogy na hlavní budově v Kravařích:
hudební a výtvarný obor – čtvrtek 1. září od 13 hodin
taneční obor – pondělí 5. září od 13 hodin


Přijímací zkoušky pro šk. rok 2016/2017

Termín zápisu nových žáků do hudebního oboru (hra na hudební nástroj):
pondělí 30. 5. – čtvrtek 2. 6., vždy od 15 30 do 17 hod.
budova ZUŠ Kravaře – Dvořisko, učebna č. 1

Termín zápisu nových žáků do tanečního oboru:
každé pondělí a středa v červnu od 14 do 17 hod.
budova ZUŠ Kravaře – Dvořisko, baletní sál


Koncerty žáků

Zveme na koncerty žáků, které se uskuteční na zámku v Kravařích v těchto termínech:
Neděle 17. dubna ve 14 30 hod.
Pondělí 18. dubna v 18 hod.


Krajská kola soutěží

Výsledky souborů naší školy na krajských kolech soutěží ZUŠ:

Komorní hra s převahou dech. nástrojů (Orlová, 17. 3.)
2. místo
Trio – Kateřina Turazová, Alena Osobová (flétny), Petra Magerová (kytara)
uč. B. Hurníková, J. Bystroňová

1. místo
Trio – Jan Hanslík, Jan Vildomec (klarinety), Jonáš Čupa (kytara)
uč. S. Mareček, J. Bystroňová

Komorní hra s převahou smyč. nástrojů (Fr.-Místek, 5. – 6. 4.)
1. místo
Duo – Lucie Zedníčková, Veronika Bittová (housle)
uč. E. Marečková

1. místo
Trio – Adéla Švanová (flétna), Veronika Hluchníková (housle), Marianna Klimundová (kytara)
uč. B. Hurníková, E. Marečková, J. Bystroňová

1. místo s postupem
Trio – Bohdan Slavík, Ondřej Jaroš (housle), Jonáš Čupa (kytara)
uč. E. Marečková, J. Bystroňová

Všem žákům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy!