ZUŠ - Základní umělecká škola Ivo Žídka Kravaře

Školné

Výše školného pro školní rok 2017/2018

OborKč / pololetí
Hudební obor – individuální výuka1300,-
Hudební obor – skupinová výuka850,-
Hudební obor – poloviční lekce (2. nástroj)650,-
Taneční obor700,-
Taneční obor – přípravka350,-
Výtvarný obor900,-

Školné za 1. pololetí je splatné do konce září 2016, za 2. pololetí do konce února 2017. Platbu je možno provést bezhotovostním převodem na účet školy (č. ú. 1850496369/0800, variabilní symbol Vám přidělí vyučující) nebo v hotovosti u hospodářky školy, a to denně od 13 do 16 hodin.