ZUŠ - Základní umělecká škola Ivo Žídka Kravaře

Okresní kolo soutěže ZUŠ – dechové nástroje

Ve dnech 1. a 2. března se ve Vítkově a v Opavě uskutečnila okresní kola soutěže ve hře na dechové nástroje. Naši školu reprezentovalo 5 žáků v oboru příčná flétna ze třídy Mgr. Bronislavy Hurníkové, 4 žáci v oboru klarinet ze třídy Mgr. Svatopluka Marečka a 1 žákyně v oboru zobcová flétna ze třídy Heleny Praskové. Žáci byli výborně připraveni a skvěle reprezentovali naši školu, o čemž svědčí fakt, že všichni získali ve svých kategoriích 1.cenu!

6 žáků navíc postoupilo do krajského kola – Kateřina Turazová, Šimon Komárek (příčná flétna), Jan Vildomec, Tereza Stiborská, František Vinklárek (klarinet) a Nela Stuchlíková (zobcová flétna)

1. místa bez postupu získali – Amálie Benešová, Markéta Jochimová, Lucie Kerlínová (příčná flétna) a Jan Hanslík (klarinet)