Základní umělecká škola Ivo Žídka

Adresa: I. Kubince 5, Kravaře 747 21
Telefon: 601 534 559 (sekretariát)
  702 279 892 (ředitel)
E-mail: info@zuskravare.cz
IČO 70942072
Bankovní spojení 1850496369 / 0800