Hudební obor

Výuka hudebního oboru je určena dětem se zájmem o hru na hudební nástroj nebo zpěv a probíhá individuálně (výjimečně ve skupince 2- 3 žáků).

Nejmladší žáci (od 5 let) navštěvují přípravné studium trvající 1 – 2 roky, na něj navazuje studium základní, jež se dělí na dva stupně.

I. stupeň trvá 7 let, žáci zde navštěvují také kolektivní výuku hudební nauky a komorní nebo souborovou hru.

II. stupeň (pro žáky od 14 let) trvá 4 roky, v rámci tohoto studia již není povinná hudební teorie, výuka se zaměřuje především na další rozvíjení a praktické využití nabytých dovedností.

Žáci hudebního oboru mají možnost veřejně vystupovat na koncertech školy i na různých kulturních akcích v širokém okolí, účastnit se přehlídek, soutěží apod. Ve škole vyučujeme hru na tyto nástroje:

 • klavír
 • el. klávesové nástroje
 • akordeon
 • housle
 • kytara
 • zobcová flétna
 • příčná flétna
 • klarinet
 • trubka
 • bicí nástroje
 • zpěv

Soubor