Výtvarný obor

Výtvarný obor je určen všem dětem, které mají zájem o výtvarné vzdělání. Vychází ze současného pojetí výtvarné výchovy, které směřuje k rozvíjení osobnosti žáka, učí děti hledat, co říci o světě, v kterém žijí, a nabízí jim možnosti, jak to vyjádřit. Rozvíjí estetické cítění, smyslové vnímání, rozumové i citové hodnocení okolního světa. Vede k pochopení názorů druhých, ke komunikaci a toleranci.

Žáci si vyzkouší pracovat různými technikami. V plošné tvorbě při kresbě (tužkou, tuší, uhlem, rudkou, pastelem), v malbě (akvarelovými barvami, temperovými barvami, nebo akrylovými barvami) a v grafických technikách (linoryt, suchá jehla, tisk z koláže). V prostorové tvorbě pracujeme s keramickou hlínou, sádrou, drátem, textilem a papírem. Žáci se naučí kombinovat nejrůznější techniky, seznámí se i s netradičními  materiály. Pracujeme nad tematickými celky, při kterých se děti spontánně dovídají informace o světe kolem sebe nebo z  dějin umění a rozvíjí tak své kreativní myšlení.

Vyučující výtvarného oboru je Bc. Vladimíra Kretková.

Vernisáž  Vernisáž