Gratulujeme vítězům celostátního kola

02. 05. 2023

Gratulujeme našim houslistkám Izabele Halfarové a Emě Steuerové a kytaristce Elen Westové k získání 1. ceny na celostátní soutěži v komorní hře ve Františkových Lázních, v kategorii souborů barokní a předklasické hudby!

Poděkování patří také p. uč. Evě Marečkové a p. uč. Jarmile Bystroňové za obětavou a příkladnou přípravu žáků.