Velký úspěch mladé houslistky

18. 05. 2024

Obrovského úspěchu dosáhla houslistka Ema Steuerová v celostátním kole soutěže ZUŠ v Liberci. Ve své kategorii získala v konkurenci nejlepších mladých houslistů z celé republiky 1. místo! Odborná porota vedená houslovým virtuosem Pavlem Šporclem navíc ocenila Emu i zvláštní cenou za interpretaci barokní sonáty. Ocenění za pedagogickou práci udělila porota také paní učitelce Evě Marečkové. Na tomto úspěchu naší školy měl velký podíl i výborný klavírní doprovod paní učitelky Magdaleny Kreis. Všem patří velká gratulace a poděkování za skvělou reprezentaci kravařské ZUŠ!